Bibliografija dr. Gizele Polanc Podpečan (8. februar 2013)

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Poetična funkcija reminiscenc : (Gregor Strniša, Brat Henrik) / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2012
Fizični opisStr. 257-263
OpombeViri in literatura: str. 263
Izvleček ; Abstract
Predmetne oznakeStrniša, Gregor (1930-1987 - "Brat Henrik")
Heidegger, Martin (1889-1976)
Blavatsky, Helena (1831-1891)
Aurobindo, Sri (1872-1950)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska dramatika / dramaturgija / reminiscence / Brat Henrik
UDK821.163.6.09-2Strniša G.
URLhttp://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp%2031/zbornik/Polanc.pdf
PovzetekReminiscence predstavljajo v Strniševi dramatiki poseben dramaturškostilni element. Dramatik jih vpleta v dramsko dogajanje kot "spomin duše" in tako ustvarja posebno relacijo med bivanjem in nebivanjem v prostoru, kjer se gibljejo dramski junaki. Razmišljanje želi opozoriti na poetično funkcijo reminiscenc, ki so povezane s človekovim "pesniškim domovanjem" in s smrtjo kot ponovno vrnitvijo v otroštvo.
In Strniša's dramas reminiscences represent a special dramaturgic'stylistic element. The dramatist includes them as "soul memories" in dramatic events, thus creating a special relation between being and not being present in a place where heroes of the drama are engaged. The aim is call one's attention to the poetic function of reminiscences which are linked with a man's "poetic dwelling" and death as a re-return to childhood.
COBISS.SI-ID50898018
Glej publikacijo TI=Slovenska dramatika.- Str. 257-263

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Bardo Todol in slovenska sodobna dramatika : (Ivo Svetina: Tibetanska knjiga mrtvih, Dane Zajc: jagababa) / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2011
Fizični opisStr. 379-382
OpombeViri in litertura: str. 382
Izvlečka v slov. in angl.
Predmetne oznakeSvetina, Ivo (1948-)
Zajc, Dane (1929-2005)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska dramatika / drama / slovenski dramatiki / filozofija / Bardo Todol / Tibetanska knjiga mrtvih / Jagababa
UDK821.163.6.09-2:929Svetina I.:929Zajc D.
URLhttp://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Polanc%20Podpecan.pdf
PovzetekRazmišljanje opozarja na povezavo med slovensko sodobno dramatiko in vzhodno filozofijo. Analizirati želi drami Tibetanska knjiga mrtvih Iva Svetine in Jagababa, zadnje delo Daneta Zajca, v povezavi s Žtibetansko sveto knjigo življenja in smrtiŽ, imenovano Bardo Todol. Posebna pozornost bo namenjena Zasmrtju (Sidpa bardo), vmesnemu stanju med smrtjo in ponovnim rojstvom, kjer se razkrijeta človekova pozitivna in negativna karma.
This discussion points to the connection between modern Slovene drama and the Eastern philosophy. It analyses The Tibetan Book of the Dead, a drama by Ivo Svetina, and Jagababa, the last work of Dane Zajc, drawing attention to their connection with the Tibetan holy book of life and death - Bardo Thodol. Particular attention is paid to the "After-Death" (Sidpa bardo), the intermediate state between death and the next rebirth, which reveals man's positive and negative karma.
COBISS.SI-ID49623650
Glej publikacijo TI=Meddisciplinarnost v slovenistiki.- Str. 379-382

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Koan kot literarni žanr / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2010
Fizični opisStr. 219-224
OpombeViri in literatura: str. 224
Izvleček ; Abstract
Predmetne oznakeDekleva, Milan (1946- - Preseženi človek)
Char, René (1907-1988)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska poezija / koan / zenbudizem / metafizični dualizem
UDK821.163.6.09-1Dekleva M.:244.82-29
URLhttp://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp29/29_Polanc.pdf
PovzetekRazmišljanje želi predstaviti koan kot literarni žanr v pesniški zbirki Milana Dekleve Preseženi človek. Koan, izrek zenbudizma, je besedilo paradoksalnosti in velike jezikovne ekonomičnosti. Njegov glavni namen je bil preizkus razsvetljenja, do katerega je moral priti vsak učenec zena. Preizkus je potekal v obliki dialoga med mojstrom in učencem v jezikovno strnjeni obliki paradoksa. Deklevovi koani dokazujejo pesnikovo pripadnost miselnosti zena, saj skušajo s pomočjo paradoksa razjasniti temeljna vpra{anja bivanja, ki so tuja zahodni metafiziki: vprašanje praznine, tišine, razsvetljenja in identitete vsega bivajočega. Deklevovi koani vsebujejo temeljno problematiko slovenske sodobne književnosti: konec subjekta in metafizičnega dualizma, problem jezika kot izvorne emocije in vprašanje nove etike sočutja do vseh čutečih bitij. Razmišljanje pa se ustavi tudi pri francoskem modernistu Renéju Charu; njegovi poeziji izrekov se je Dekleva posvetil z vso pozornostjo.
This paper aims to show the koan as a literary genre in Milan Dekleva's collection of poems Preseženi človek (The Transcendent Man). The koan, a Zen Buddhist saying, is a terse, paradoxical text. Its main goal was a test of enlightenment, which had to be attained by every Zen disciple. The test was conducted through a dialogue between a master and a disciple in the linguistically compact form of the paradox. Dekleva's koans show that he belongs to Zen thinking, since it is through a paradox that the poet tries to clarify essential questions of existence which are unknown to Western metaphysics: question of emptiness, silence, enlightenment and the identity of all that exists. Dekleva's koans involve problems of Slovene contemporary literature: the end of the subject and metaphysical dualism, the problem of language in terms of original emotion and the question of a new ethics of compassion for all sentient beings. This paper also considers the French modernist René Char, to whose poetry of sayings Dekleva has devoted attention.
COBISS.SI-ID46434658
Glej publikacijo TI=Sodobna slovenska književnost : (1980-2010).- Str. 219-224

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Dialektizmi v funkciji temporalnosti : (Florjan Lipuš, Prošnji dan) / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2009
Fizični opisStr. 471-476
OpombePovzetek: str. 471
Bibliografija: str. 476
Predmetne oznakeDialektizmi - Idiolekt
Slovenska književnost - Lipuš, Florjan: Prošnji dan - Študije
UDK821.163.6.09Lipuš F.
COBISS.SI-ID9596212
Glej publikacijo TI=Slovenska narečja med sistemom in rabo.- Str. 471-476

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Interdisciplinarnost in šolska praksa / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina separat
Jezikslovenski
Leto2008
Založništvo in izdelavaLjubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008
Fizični opisStr. 389-392 ; 24 cm
OpombeBibliografija
Abstrakt v slov. in angl.
P. o.: Književnost v izobraževanju - cilji, vsebine, metode. - Ljubljana, 2008. - (Obdobja ; 25)
Predmetne oznakeBeckett, Samuel (1906-1989)
Predmetne oznake (nekontrolirane)književna didaktika / didaktika književnosti / pouk književnosti / srednje šole / interdisciplinarnost / interpretacija literarnega dela / dramatika / Čakajoč Godota / literarne študije
UDK82:371.3:801.73
COBISS.SI-ID38140002

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Ubeseditev intencionalnega objekta v romanu Florjana Lipuša Boštjanov let / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina separat
Jezikslovenski
Leto2007
Založništvo in izdelavaLjubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2007
Fizični opisStr. 753-758 ; 24 cm
OpombeBibliografija
Abstrakt v slov. in angl.
P. o.: Razvoj slovenskega strokovnega jezika. - Ljubljana, 2007. - (Obdobja. Metode in zvrsti ; 24)
Predmetne oznakeLipuš, Florjan (1937-)
Heidegger, Martin (1889-1976)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / literarne študije / filozofija / intencionalnost / intencionalni objekt / eksistenciali / historični jaz / teoretični jaz
UDK821.163.6.09-31:1
COBISS.SI-ID36052066

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Transdisciplinarnost in literarno delo / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2007
Fizični opisstr. 72-80
OpombeBibliografija: str. 80
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / literarna dela / literarna interpretacija / transdisciplinarnost / literarne študije
UDK821.163.6.09
COBISS.SI-ID243563008
Glej publikacijo TI=Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo ISSN: 0350-5723.- Letn. 31, št. 314/315 (2007), str. 72-80

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Problem transhumanizma v pripovedni prozi Milana Dekleve / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2007
Fizični opisstr. 88-98
Predmetne oznakeDekleva, Milan (1946-)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenski pisatelji / slovenska književnost / proza / humanizem / transhumanizem
UDK821.163.6.09:929Dekleva M.
COBISS.SI-ID248020480
Glej publikacijo TI=Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo ISSN: 0350-5723.- Letn. 31, št. 318/319 (2007 [izšlo 2009]), str. 88-98

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Problem hierofanije v delu Rudija Šeliga Uslišani spomin (Gallusova hči) / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina separat
Jezikslovenski
Leto2006
Založništvo in izdelavaLjubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006
Fizični opisStr. 163-167 ; 24 cm
OpombeBibliografija
Abstrakt v slov. in angl.
P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)
Predmetne oznakeŠeligo, Rudi (1935-2004)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / kratka pripovedna proza / kratka proza / novela / hierofanija / Dioniz / Uslišani spomin / Gallusova hči / literarne študije
UDK821.163.6.09-32 Šeligo R.
COBISS.SI-ID33289314

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Prometejeva krivda in nemoč : (Borivoj Wudler, Aretacija) / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2006
Fizični opisstr. 2-9
OpombeO Wudlerjevem dramskem delu Aretacija in proznem delu Beležnice
Predmetne oznakeWudler, Borivoj (1932-1981)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenski pisatelji / literarne študije / Wudler, Borivoj: Aretacija / Wudler, Borivoj: Beležnice
UDK821.163.6.09Wudler B.
929Wudler B.
COBISS.SI-ID234220544
Glej publikacijo TI=Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo ISSN: 0350-5723.- Letn. 30, št. 300 (2006), str. 2-9

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Prostor in čas nove etike / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2006
Fizični opisstr. 29-33
OpombeO romanu Florjana Lipuša Boštjanov let in drami Daneta Zajca Grmače
Bibliografija: str. 33
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / Lipuš, Florjan: Boštjanov let / Zajc, Dane: Grmače / literarne študije
UDK821.163.6.09
COBISS.SI-ID242590976
Glej publikacijo TI=Dialogi ISSN: 0012-2068.- Letn. 42, št. 3/4 (2006), str. 29-33

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Problem katarze v Strniševi drami Brat Henrik / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2005
Fizični opisstr. 179-183 : Portret
OpombeBibliografija: str. 183
Predmetne oznake (nekontrolirane)Strniša, Gregor / Brat Henrik / katarza / slovenska dramatika / eseji
UDK821.163.6-2
COBISS.SI-ID1748059
Glej publikacijo TI=Nova revija : mesečnik za kulturo ISSN: 0351-9805.- Letn. 24, št. 273/274 (jan./feb. 2005), str. 179-183

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Žrtvovani otrok : Dane Zajc, Mlada Breda / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2005
Fizični opisstr. 35-38
Predmetne oznake (nekontrolirane)literarne kritike / Zajc, Dane: Mlada Breda
UDK821.163.6.09-2
COBISS.SI-ID232557056
Glej publikacijo TI=Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo ISSN: 0350-5723.- Letn. 29, št. 283 (2005), str. 35-38

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Mitski čas v dramah Rudija Šeliga : (Čarovnica iz Zgornje Davče, Svatba, Kamenje bi zagorelo) / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2005
Fizični opisstr. 77-85
Predmetne oznake (nekontrolirane)literarne kritike / slovenska književnost / literarni motivi / Šeligo, Rudi: Čarovnica iz Zgornje Davče / Šeligo, Rudi: Svatba / Šeligo, Rudi: Kamenje bi zagorelo
UDK821.163.6.09
COBISS.SI-ID232675840
Glej publikacijo TI=Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo ISSN: 0350-5723.- Letn. 29, št. 287/288 (2005), str. 77-85

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Smrt in njeni različni obrazi / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2005
Fizični opisstr. 58-69
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / literarni motivi / smrt / Komelj, Miklavž: Rosa / Zajc, Dane: Otroka reke / Strniša, Gregor: Brat Henrik / Strniša, Gregor: Mavrična krila
UDK821.163.6.09
COBISS.SI-ID232701440
Glej publikacijo TI=Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo ISSN: 0350-5723.- Letn. 29, št. 289/290 (2005), str. 58-69

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Lov kot kreacija bivanjskega prostora : (Andrej Lutman, Lov) / Gizela Polanc Podpečan
Drugi nasloviLov kot kreacija bivanjskega prostora (Andrej Lutman, Lov)
Hunting as a creation of existential space (Andrej Lutman, Lov)
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2004
Fizični opisstr. [23]-30
OpombeLiteratura: str. 30
Summary
Predmetne oznakeLutman, Andrej (1961-)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / roman / simbolika / metafora / omogafija / Lov
UDK821.163.6.09-31 Lutman A.: LOv
PovzetekLutmanov roman Lov razkriva tragično resnico sveta, ki so ga "bogovi zapustili". Po pozabi mitičnosti je postal bivanjski prostor kreacija racionalnosti zgodovinskega subjekta, odtujen prostor potrganih kozmičnih vezi, ki zanesljivo drsi v kataklizmo. Zgodovinski subjekt, ki ga Litman imenuje " lovec", si je s svojim nasilnim posegom v kozmični red sam določil usodo, saj vodi njegov lov v avtodestrukcijo, ko se vloga ovca združi z vlogo žrtve v strašni resnici omofagije.
Lutman's novel Lov (Hunt) reveals the tragic reality of the world "abandoned by the gods". Upon the fall of the mythical into oblivion, the living space became the creation of the rational of the historical subject. An alienated space with several cosmic ties, reliably sliding towards the cataclysm. The historical subject, called "the hunter" by Lutman, decided his own fate with his violent intervention into cosmic order, as his hunt leads into self-destruction when the role of the hunter is combined with the role of the victim in the horrible reality of omophagy.
COBISS.SI-ID24898146
Glej publikacijo TI=Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede : = journal for linguistics and literary studies ISSN: 0350-6894.- Letn. 52, št. 1 (jan.-mar. 2004), str. [23]-30

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Lov kot kreacija bivanjskega prostora : (Andrej Lutman, Lov) / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina separat
Jezikslovenski
Leto2004
Založništvo in izdelavaLjubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2004
Fizični opisStr. [23]-30 ; 24 cm
OpombeBibliografija
Summary
P. o.: Slavistična revija 52, št. 1 (2004)
Predmetne oznakeLutman, Andrej (1961-)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenski roman / simboli / geomantika / literarne študije
UDK821.163.6.09
COBISS.SI-ID24990818

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Pragovorica rituala v dramatiki Rudija Šeliga / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina prispevek na konferenci
Jezikslovenski
Leto2004
Fizični opisStr. 479-483
OpombeViri in literatura: str. 483
Predmetne oznakeŠeligo, Rudi (1935-2004)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska dramatika / slovenščina / ritual / stilistika / simbolika / Čarovnica iz Zgornje Davče / Kamenje bi zagorelo / Slovene literature / dramatic / Slovene language / ritual / stylistics / symbolic
UDK821.163.6.08-2 Šeligo R.
PovzetekGovorica rituala ima v Šeligovi dramatiki pomembno stilno vlogo, saj predstavlja pozabljen praizvir govorice kot emocionalne vezi med človekom in kozmosom. Prvinska funkcija govorice je klic, nagovor, ki vabi v sobivanje človeka smrtnika in vse reči, ki so se nekoč odgodile, vendar so prisotne kot sestavni del kozmosa. Zato je govorica rituala simbolna mitična govorica in opozarja na čas, ki ga še ni oblikoval strogi racionalizem potrošniške družbe.
The language of ritual has a vital stylistic role in Šeligo's dramatic works, because it represents the forgotten primeval source of language as the emotional link between man and the cosmos. The primary function of language is the call, the urge which entices the cohabitation of mortal man and all things which once come to pass yet are still present as an integral part of the cosmos. Therefore the language of rituals is a symbolic, mythical languageand focuses in the time when it was not yet formed by the strict rationalism of a consumer society.
COBISS.SI-ID28472418
Glej publikacijo TI=Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem : členitev jezikovne resničnosti.- Str. 479-483

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Probelm hierofanije v delu Rudija Šelige Uslišani spomin (Gallusova hči) / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina prispevek na konferenci
Jezikslovenski
Leto2004
Fizični opisStr. 25-26
Predmetne oznakeŠeligo, Rudi (1935-2004)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / kratka proza / hierofanija / Gallusova hči
UDK821.163.6.09-31 Šeligo R.
COBISS.SI-ID28488546
Glej publikacijo TI=Slovenska kratka pripovedna proza : povzetki predavanj = Slovene short narrative prose : summaries = Slovenskaja kratkaja proza : rezjume dokladov, Ljubljana, 9-11. december 2004.- Str. 25-26

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Pragovorica rituala v dramatiki Rudija Šeliga / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina separat
Jezikslovenski
Leto2004
Založništvo in izdelavaLjubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004
Fizični opisStr. 479-483 ; 24 cm
OpombeBibliografija
Povzetek ; Summary
P. o.: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. - Ljubljana, 2004. - (Obdobja ; 22)
Predmetne oznakeŠeligo, Rudi (1935-2004)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska dramatika / ritual / govorica rituala / stilistika
UDK821.163.6.08-2
COBISS.SI-ID30437730

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov " Ko so odšli, so odnesli naravo ---" (S. Beckett, Neimenljivi) : problematika odsotne narave v delih S. Becketta / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2004
Fizični opisstr. 199-204
OpombeBibliografija: str. 204
Predmetne oznakeBeckett, Samuel (1906-1989)
Predmetne oznake (nekontrolirane)francoska književnost / angleška književnost / literarne študije
UDK821.133.1.09
821.111.09
COBISS.SI-ID217489664
Glej publikacijo TI=Nova revija : mesečnik za kulturo ISSN: 0351-9805.- Letn. 22, št. 265/266 (maj/jun. 2004), str. 199-204

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Temelj so-bivanja / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2004
Fizični opisstr. 55-56
OpombeMilan Dekleva: Plitvina (Sodobnost, 2003, št. 1, str. 113-131)
Predmetne oznake (nekontrolirane)ocene in poročila / Dekleva, Milan: Plitvina
UDK821.163.6.09
COBISS.SI-ID217776640
Glej publikacijo TI=Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo ISSN: 1580-304X.- Letn. 5, št. 2 (feb. 2004), str. 55-56

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Smrt sanjača / Gizela Polanc-Podpečan
Drugi nasloviMavrična krila
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2003
Fizični opisstr. 60-61 : Ilustr.
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska dramatika / Strniša, Gregor / recenzije / kritike / ocene
COBISS.SI-ID3908467
Glej publikacijo TI=Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo ISSN: 1580-304X.- 4, št. 12 (dec. 2003), str. 60-61

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Heidegger, problem govorice in Ionescova drama Plešasta pevka / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2003
Fizični opisstr. 61-74
OpombeBibliografija
Abstract
Predmetne oznakeIonesco, Eugène (1912-1994)
Predmetne oznake (nekontrolirane)absurd / dramatika absurda / filozofija jezika / govorica / hermenevtika / Heidegger, Martin
UDK821.133.1.09-2 Ionesco:801.73
PovzetekIonescova drama Plešasta pevka, t.i. "drama absurda", postavlja v izhodišče dramski govor, ki je v svojem najglobljem pomenu odraz govorice kot prvine človekove tu-biti. Ionescova drama razkriva tragiko govorice v tisti razsežnosti, ko govorica izgubi svojo izvorno funkcijo, ki se imenuje nagovor biti, in postane samo se upovedovanje bivajočega - postane torej govorica absurda.
Heidegger, the problem of speech and Ionesco's Bald Prima Donna. The Ionesco play The Bald Prima Donna, the so-called "drama of the absurd" centres around dramatic speech, which in its deepest sense is a reflection of speech as an element of human existence. The Ionesco drama reveals the tragic nature of speech to the extent that the speech loses its original function, which is called the address of being, and becomes nothing more than a verbalization of the existent - it becomes the language of absurdity.
COBISS.SI-ID22335586
Glej publikacijo TI=Primerjalna književnost ISSN: 0351-1189.- Letn. 26, št. 1 (jun. 2003), str. 61-74

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Roman Rudija Šeliga Stolp v luči modernega evropskega romana / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina separat
Jezikslovenski
Leto2003
Založništvo in izdelavaLjubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003
Fizični opisStr. 539-544 ; 24 cm
OpombeBibliografija
Abstrakt v sloven. in ang.
P. o.: Slovenski roman. - Ljubljana, 2003. - (Obdobja ; 21)
Predmetne oznakeŠeligo, Rudi (1935-)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenski roman / novi roman / reizem / metafizična identiteta / ontološka diferenca / Stolp / literarne študije
UDK821.163.6.09-312.1 Šeligo R.:821(4).091)"197"
COBISS.SI-ID23453026

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Pragovorica rituala v dramatiki Rudija Šeliga / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina prispevek na konferenci
Jezikslovenski
Leto2003
Fizični opisStr. 27
Predmetne oznakeŠeligo, Rudi (1935-2004)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska dramatika / slovenščina / ritual / stilistika / simbolika / Čarovnica iz Zgornje Davče / Kamenje bi zagorelo / Slovene literature / dramatic / Slovene language / ritual / stylistics / symbolic
UDK821.163.6.08-2 Šeligo R.
COBISS.SI-ID28476258
Glej publikacijo TI=Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem = Reappraisal of register and genre theory in Slovenia = Aktualizacija teorii jazykovoj differenciacii v Slovenii : členitev jezikovne resničnosti : = analysis of linguistic reality : = členenie jazykovoj realʹnosti : povzetki predavanj : = summaries : = rezjume dokladov : [mednarodni znanstveni simpozij], Ljubljana, 27.-28. november 2003.- Str. 27

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov " Smrt prečisti stvari ---" (Dane Zajc) / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2003
Fizični opisstr. 119-139
OpombeDane Zajc: Grmače
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska dramatika / Zajc, Dane: Grmače / literarne študije
UDK821.163.6.09-2
COBISS.SI-ID127184128
Glej publikacijo TI=Nova revija : mesečnik za kulturo ISSN: 0351-9805.- Letn. 22, št. 254/255 (jun.-jul. 2003), str. 119-139

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Kosovelovi Integrali in filozofska misel F. Nietzscheja / Gizela Polanc Podpečan
Drugi nasloviSrečko Kosovel's Integrals (Integrali) and Friedrich Nietzche's philosophical thought
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2002
Fizični opisstr. 159-166
OpombeBibliografija: str. 165
Summary
Predmetne oznakeKosovel, Srečko (1904-1926)
NIetzsche, Friedrich (1844-1900)
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska poezija / Kosovel, Srečko: Integrali / filozofija / konstruktivizem / 20. st.
UDK821.163.6.09 Kosovel S.:1 Nietzsche F.
PovzetekKosovelova zbirka Integrali s svojimi miselnimi izhodišči navezuje na filozofsko misel F. Nietzscheja. Nietzschejeva zahteva po Čezčloveku, ki bo oblikoval novo podobo Evrope, je zaživela tudi v integralni poeziji S. Kosovela. Integral, ki pomeni v matematiki nekaj kvalitetno novega, novo funkcijo, ki jo dobimo s pomočjo nizanja neskončno majhnih spremenljivk, dobi v Kosovelovi poeziji prav te razsežnosti: vrsta pozitivnih sprememb lahko privede do nove etične podobe Evrope. Novo podobo Evrope pa je v Kosovelovi poeziji mogoče zaznati tudi s tistimi spremembami starih vrednost, ki jih navaja F. Nietzsche v svojih delih: Onstran dobrega in zlega, Rojstvo tragedije, Tako je govoril Zaratustra. Rešitev Evrope pa je zaupana dejavnemu nihilistu, Čezčloveku.
With its mental disposition Srečko Kosovel's collection of poems Integrals (Integrali) is linked to the philosophical thought of Friedrich Nietzsche. Nietzsche's call for the Übermensch, a superhuman being who will shape the new image of Europe, is reflected also in Kosovelʹs integral poetry. The integral, which in mathematics means something qualitatively new, a new function we arrive at by creating an endless string of infinitely small variables, is given by Kosovel precisely these dimensions: a series of positive changes may bring about a new ethic image of Europe. The new image of Europe is recognizable in Kosovel's poetry also changes of old values, discussed by Nietzsche in his works Beyond Good and Evil, The Birth of Tragedy, and Thus spoke Zaratustra. Salvation of Europe is put into the hands of the active nihilist, the Űbermensch.
COBISS.SI-ID20594530
Glej publikacijo TI=Jezik in slovstvo ISSN: 0021-6933.- Letn. 47, št. 4 (feb. 2001/02), str. 159-166

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Odločitev / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2002
Fizični opisstr. 284-292
OpombeDominik Smole: Antigona. Edvard Kocbek: Črna orhideja
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska dramatika / Smole, Dominik: Antigona / slovenske novele / Kocbek, Edvard: Črna orhideja / literarne študije
UDK821.163.6.09
COBISS.SI-ID122062848
Glej publikacijo TI=Nova revija : mesečnik za kulturo ISSN: 0351-9805.- Letn. 21, [št.] 245/246 (sept.-okt. 2002), str. 284-292

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Lepi najdeni Peregrin / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2001
Fizični opisstr. 499-500
Predmetne oznakeslovenska književnost - literarne študije
Predmetne oznake (nekontrolirane)Kosmač, Ciril: Tantadruj
UDK821.163.6.09 Kosmač C.
COBISS.SI-ID7780657
Glej publikacijo TI=Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo ISSN: 0350-5723.- Letn. 25, št. 243 (2001), str. 499-500

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Dionizičnost kot pragovorica emocije : razmišljanje o drami Rudija Šeliga Kamenje bi zagorelo / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2001
Fizični opisstr. 151-162
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska dramatika / Šeligo, Rudi: Kamenje bi zagorelo / literarne študije
UDK821.163.6.09
COBISS.SI-ID116695040
Glej publikacijo TI=Nova revija : mesečnik za kulturo ISSN: 0351-9805.- Letn. 20, št. 228/229 (apr. - maj 2001), str. 151-162

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Strah, groza in tesnoba v poeziji Srečka Kosovela / Gizela Polanc Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2000
Fizični opisstr. 642-644
Predmetne oznakeKosovel, Srečko (1904-1926)
slovenska književnost - literarne študije
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / poezija / 20. st.
UDK821.163.6.09 Kosovel S.
COBISS.SI-ID6890289
Glej publikacijo TI=Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo ISSN: 0350-5723.- Leto 24, št. 233 (2000), str. 642-644

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPodpečan-Polanc, Gizela
Naslov A picture of Professor France Veber in Slovene literature / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina prispevek na konferenci
Jezikangleški
Leto2000
Fizični opisStr. 39
Predmetne oznakeVeber, Franc (1890-1975)
Slovenska filozofija - Filozofija jezika - Članki
Predmetne oznake (nekontrolirane)filozofija / filozofija jezika / biografije / jezikoslovci / eng / philosophy / philosophy of language / biographies / linguists
UDK81:929 Veber F.
COBISS.SI-ID7345973
Glej publikacijo TI=The phenomenological tradition in Slovenia, Austria and neighbourhood = Fenomenološko izročilo v Avstriji, Sloveniji in njuni okolici = Die phänomenologische Tradition in Slowenien, Österreich un Umgebung.- Str. 39

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Slovenska sodobna dramatika in problem ontološke diference : doktorsko delo / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina disertacija
Jezikslovenski
Leto1999
Založništvo in izdelavaLjubljana : [G. Polanc-Podpečan], 1999
Ostali avtorjiGlušič, Helga
Hribar, Tine
Fizični opis365 f. ; 30 cm
ZbirkaFilozofska fakulteta, Ljubljana. Slovenščina
OpombeBibliografija: f. 361-364
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / literarna teorija / slovenska dramatika / ontologija / ontološka diferenca / doktorske disertacije
UDK82.01/.08(043.3)
COBISS.SI-ID10985224

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Slovenska sodobna dramatika in problem ontološke diference : doktorsko delo / Gizela Polanc-Podpečan ; mentor[ica] Helga Glušič ; somentor Tine Hribar
Vrsta/vsebina disertacija
Jezikslovenski
Leto1999
Založništvo in izdelavaLjubljana : [G. Polanc - Podpečan], 1999
Ostali avtorjiGlušič, Helga
Hribar, Tine
Fizični opis365 f. ; 30 cm + [1] pril.
OpombeViri, literatura: str. 361-364
Summary
Diss., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovanske jezike in književnosti
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska dramatika / ontologija / disertacije
UDK821.163.6.09-2"1950-"(043.3)
COBISS.SI-ID11125346

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Izstop iz determiniranega sveta : razmišljanje o Strniševi drami Brat Henrik / Gizela Polanc - Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto1996
Fizični opisstr. 10-32
Predmetne oznakeStrniša, Gregor
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / slovenska dramatika / literarne študije
UDK821.163.6.09
COBISS.SI-ID74230016
Glej publikacijo TI=Dialogi ISSN: 0012-2068.- Letn. 32, št. 11/12 (december 1996), str. 10-32

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Determinirani in magični svet : vprašanje biti v slovenski sodobni dramatiki : magistrsko delo / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina magistrsko delo
Jezikslovenski
Leto1993
Založništvo in izdelavaLjubljana : [G. Polanc-Podpečan], 1993
Ostali avtorjiGlušič, Helga
Fizični opis123 f. ; 30 cm
OpombeBibliografija: f. 121-123
Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovanske jezike in književnosti
Predmetne oznakedrama
drama
Predmetne oznake (nekontrolirane)sodobna dramatika
UDK821.163.6.09-2
COBISS.SI-ID2607689

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Božičeva "Španska kraljica" in problem eksistence / Gizela Polanc-Podpečan
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto1990
Fizični opisstr. 108-111
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / drama / literarne študije
UDK886.3.09-2
COBISS.SI-ID20899840
Glej publikacijo TI=Dialogi ISSN: 0012-2068.- Letn. 26, št. 4/6 (1990), str. 108-111

Zapis iz baze podatkov COBIB
AvtorPolanc-Podpečan, Gizela
Naslov Humanizem kot fikcija ali razmišljanje o Božičevi drami "Mravlje so še na zvezdah" / Gizela Podpečan-Polanec[!]
Vrsta/vsebina članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto1988
Fizični opisstr. 60-66
OpombeBibliografija: str. 66
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / analize del / 20. st.
UDK821.163.6.09-24
PovzetekNamen tega razmišljanja je idejna analiza dramskega teksta Petra Božiča Mravlje so še na zvezdah. Drama ni bila objavljena v samostojni knjižni izdaji, tudi uprizorjena ni bila, izšla je leta 1975 v reviji Sodobnost. Ob tekstu se slovenska literarna zgodovina ni posebej ustavila. Jože Koruza je v svoji študiji interpretiral Božičeve tekste do drame Dva brata. Koruza je ideološko oznako ustvarjalcev, ki ji pripada tudi Peter Božič, izbral naziv ontološki nadrealizem
COBISS.SI-ID7345717
Glej publikacijo TI=Obrazi ISSN: 0473-7229.- Letn. 18, št. 1/2 (1988), str. 60-66