Radi berete objavljena dela?
Prispevajte k obstoju spletne strani!

dr. Gizela Polanc Podpečan

Gizela Polanc Podpečan Gizela Polanc Podpečan je končala študij slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot profesorica slovenskega jezika je poučevala na gimanzijah v Celju in Velenju. Leta 1999 je doktorirala s tezo “Slovenska sodobna dramatika in problem ontološke diference”.

Njeno raziskovalno delo je posvečeno slovenski sodobni književnosti, ukvarja pa se tudi z problematiko evropske moderne književnosti. Posebno zanimanje je posvetila vzhodni filozofiji, še posebej raziskovanju vplivov na slovensko književnost. Objavila je vrsto znanstvenih člankov, ki so izšli v osrednjih revijah: Slavistična revija, Jezik in slovstvo, Nova revija, Dialogi. Že desetletje pa sodeluje na mednarodnem simpoziju Obdobja. Njeni referati so objavljeni v simpozijskih zbornikih. O problematiki slovenske sodobne književnosti večkrat predava tudi slavistom srednjih šol.

Osebna bibliografija

Bibliografijo dr. Gizele Polanc Podpečan si lahko ogledate tukaj.