Radi berete objavljena dela?
Prispevajte k obstoju spletne strani!

Maturitetni esej 2013

Za letošnji maturitetni esej iz slovenskega jezika sta bila izbrana romana "Pomladni dan" (Ciril Kosmač) in "Konje krast" (Per Petterson). Izpostavljena je bila tematika "otroci in starši", ki je zajeta v obeh literarni delih.

Eseja, ki sta predstavljena, analizirata osrednjo temo ter jo skušata osvetliti z različnih vidikov, kot so jih določili zgodovinski premiki, družbenosocialna situacija ter intimna tragika glavnih junakov.