Radi berete objavljena dela?
Prispevajte k obstoju spletne strani!

Maturitetni esej 2014

Tematika letošnjega maturitetnega eseja nosi naslov "Človek v svetu".
Vzorčni eseji želijo predstaviti podobo sveta in človeka predvsem z vidika glavnih junakov in njihovih etičnih odločitev.